Asken 3-6 år
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att
leka och lära
Lpfö 98/16, s.9

———————————————————————————————————————-

Mötas, utvecklas och lära av varandra

Höstterminen 2019 – Vårterminen 2020

Vår verksamhet bygger på Skollagen och läroplanens värdegrund som är våra styrdokument. Värdeorden som är viktiga för oss på Vättersnäs förskola och som präglar verksamheten är Utforska, Respektera och Framtidstro.

Avdelningen Asken har 15 barn i åldern 3-6 år och det är Lena, Sejda, Eva och Helena som har förmånen att jobba med dessa barn! Vårt mål är att barnen ska få möjlighet till att mötas i olika åldrar och få utvecklas och lära av varandra.

Lärande genom teman

Under augusti och september fokuserar vi på att lära känna varandra i gruppen, att skapa relationer, gemenskap och trygghet. Från oktober och framåt jobbar vi med förskolans gemensamma tema. Temat utformas utifrån barnens intressen, tankar och funderingar.

Viktigt med rörelse och vila

Varje dag ges möjlighet till rörelse såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen är något som vi prioriterar och vi är utomhus dagligen. Vi utnyttjar även vår närmiljö och går på utflykter till olika platser. Vi har även gymnastik en gång i veckan i vår gymnastiksal. Läs mer om vår hälsoprofil.

Vi vill ge barnen möjlighet till avslappning i olika former, t ex genom att läsa sagor, lyssna på sagor, massagesång och lyssna på lugn musik. Vi har skapat ett sagorum där barnen får möjlighet till vila och läsa böcker i lugn och ro. Före lunch varvar vi ner med t ex en bok, en sång eller ramsa och efter lunch läser vi en saga eller lyssnar på en cd-saga tillsammans.

Kontakta oss gärna!

Hör gärna av dig till oss på Asken med dina frågor!

Asken 0730-41 75 61

asken@vattersnasfsk.se