Grön Flagg

Att Grön Flagg firar 20 år ville vi uppmärksamma tillsammans med alla barn på förskolan. Vi valde att ha en samling med barnen där vi pratade om detta. Dessutom ville vi samtala med barnen om allting vi hittills lärt oss genom vårt Grön Flagg-arbete.

Barnen delades in i grupper med barn från alla avdelningarna. Varje grupp fick sedan diskutera och samtala om; mjölkens väg, våra odlingar på gården, vår miljöstation och hur man sorterar.

——————————————————————————————————————————————————–

Grön Flagg

På Vättersnäs förskola jobbar vi aktivt med Grön Flagg som är en miljöutmärkelse av stiftelsen Håll Sverige Rent. Vårt tredje och senaste certifikat, på temat Kretslopp, hänger i vår hall. Ta gärna en titt på vår Grön Flagg-vägg där vi uppdaterar vad som händer inom detta område.

Vi kommer att ha gemensamma samlingar där barnen ges möjlighet att på ett lekfullt sätt lära sig om kompostering, återvinning, kretsloppstänkande m m. Vi deltar också i Håll Sverige Rent´s gemensamma skärpplockarvecka.

Under året sår, planterar och sätter vi olika grödor tillsammans med barnen. Vi odlar bl a rädisor, sallad, gul lök och dill. De grönsaker och kryddor som vi odlar används sedan i matlagningen på förskolan. Barnen får hjälpa till att sköta odlingarna, de vattnar, gallrar och rensar ogräs som blir till jord i vår kompost. När tiden är inne hjälps vi åt att skörda våra odlingar.