Vår verksamhet

Vättersnäs Förskola – en fristående förskola

Vättersnäs Förskola, som har funnits sedan 1989, är en fristående förskola, tidigare kallad privat förskola. Vi som driver förskolan är ett personalkooperativ, bestående av oss medarbetare. Vi tror och upplever att det skapar ett större engagemang och ansvar då vi gemensamt påverkar och utformar arbetet. Verksamheten är samlad i en ekonomisk förening som drivs helt utan vinstsyfte och leds av en styrelse. Knutet till förskolan finns även vår föräldragrupp där vårdnadshavare har möjlighet att engagera sig. Vi ingår i kommunens barnomsorgsplan och finansieras med kommunala bidrag.

Verksamhetens grund

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16 ligger till grund för vår verksamhet. Vi har organiserat vår verksamhet i en årsplan som innefattar läroplanens alla strävansmål. Strävansmålen har vi delat in i tre olika block, språk, matematik och naturvetenskap/teknik. Varje läsår fokuserar förskolan på ett av dessa.

Vår verksamhet bygger på Skollagen och läroplanens värdegrund som är våra styrdokument. Värdeorden som är viktiga för oss på Vättersnäs förskola och som präglar verksamheten är  Utforska, Respektera och Framtidstro.

Utforska
– Vi vill erbjuda en inspirerande verksamhet där fantasi och nyfikenhet står i fokus för lek och lärande. Erfarenheter, färdigheter och kunskap skapas i mötet mellan barn-barn, barn-vuxna. I mötet mellan oss ges möjligheter i samarbete, olika tankar och idéer skapas, vilket leder till nya erfarenheter, färdigheter och ett förändrat kunnande.

Respektera – Vi vill att alla ska känna sig välkomna till förskolan. Genom att visa varandra hänsyn och vara lyhörda för varandra skapar vi förutsättningar för en verksamhet som vilar på demokratisk grund. Det är viktigt för oss att värna om alls lika värde och respektera allas integritet. Vi vill att alla ska känna delaktighet i den dagliga verksamheten genom att få möjlighet att uttrycka sig, samtala och diskutera.

Framtidstro – Vi vill genom gemenskap, engagemang och traditioner skapa en positiv framtidstro som bygger på hållbar utveckling. Hörnstenarna i förskolans häloprofil är kost-rörelse-vila. Vi ser ett samband mellan hälsa och lärande, mår vi bra har vi lättare att ta till oss kunskap.

Hembesök i samband med inskolning

I samband med inskolning erbjuder vi ett hembesök för att barn och vårdnadshavare ska kunna träffa ansvarig pedagog i en lugn och trygg miljö. När barn och vårdnadshavare nästa dag besöker förskolan möts de av ett välbekant ansikte. Hembesöket uppskattas av såväl barn, vårdnadshavare och pedagog.

Våra avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar: avdelning Luvan 1-3 år, avdelning Ryggsäcken 2-4 år , avdelning Eken 3-6 år och avdelning Asken 3-6 år.‎

Läs mer om

Styrelsen
Föräldragruppen
Vår hälsoprofil