loader

För att ställa ditt barn i kö för en plats på förskolan laddar du ner denna blankett. Om du vill ha blanketten i pappersform finns den att få på förskolan.

Maxtaxans avgiftsnivåer fr.o.m. 2024-01-01

Avgiftens storlek

Avgift utgår per barn med fastställd procentsats av hushållets bruttoinkomst. Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgiftsgrundande inkomst är alla skattepliktiga inkomster. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen som har plats i kommunal eller enskild förskola, barn 2 är det näst yngsta barnet osv. Maxtaxa och förskottsinbetalning. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 56 250 kronor i månaden eller mer före skatt.

Avgifter för barn 1-2 år.

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

1-2 ÅrBarn 1Barn 2Barn 3
Procentsats av hushållets samlade inkomst3 %2 %1 %
Högsta avgift / månad1688 kr1125 kr563 kr

 

Avgifter för barn 3-5 år.

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

 3-5 År Barn 1 Barn 2 Barn 3
Endast allmänförskola 15 tim/vecka Fritt Fritt Fritt
Procentsats av hushållets samlade inkomst 2,25 % 1,5 % 0,75 %
Högsta avgift / månad 1266 kr 844 kr 422 kr

Allmän förskola

Fr.o.m augusti det år barnet fyller tre år är utbildningen avgiftsfri (allmän förskola). Barnet följer grundskolans utbildningsår och är ledig alla skollov. Om barnet är över tre år och har ett omsorgsbehov utöver tiden för den allmänna förskolan gäller avgiften enligt tabellen fr. o. m augusti det år barnet fyller tre år.

För vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuder Vättersnäs förskola 3 dagar/vecka tisdag – torsdag kl 08.30-13.30. 

Barnets närvarotid

Det är vårdnadshavarnas arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema.

Arbetslöshet eller föräldraledighet

Barn till arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare har rätt att få, om plats finns, eller behålla sin plats.

Planerings- och utvärderingsdagar

Förskolan har rätt att stänga sin utbildning under fyra dagar per läsår för att ge personalen möjlighet att gemensamt planera och utvärdera utbildningen. Vårdnadshavare informeras minst åtta veckor innan förskolan har stängt.

back-to-top