Ansökan & Avgifter

För att ställa ditt barn i kö för en plats på förskolan laddar du ner denna blankett. Om du vill ha blanketten i pappersform finns den att få på förskolan.

Maxtaxans avgiftsnivåer fr.o.m. 2022-01-01

Avgiftens storlek

Avgift utgår per barn med fastställd procentsats av hushållets bruttoinkomst. Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Avgiftsgrundande inkomst är alla skattepliktiga inkomster. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen som har plats i kommunal eller enskild barnomsorg, barn 2 är det näst yngsta barnet osv. Maxtaxa och förskottsinbetalning. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 52 410 kronor i månaden eller mer före skatt.

Avgifter för barn 1-2 år.

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Barn 1 Barn 2 Barn 3
Procentsats av hushållets samlade inkomst 3 % 2 % 1 %
Högsta avgift / månad 1572 kr 1048kr 524 kr

Avgifter för barn 3-5 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Barn 1 Barn 2 Barn 3
Endast allmänförskola 15 tim/vecka Fritt Fritt Fritt
Procentsats av hushållets samlade inkomst 2,25 % 1,5 % 0,75 %
Högsta avgift / månad 1179 kr 786 kr 393 kr

Allmän förskola

Fr.o.m augusti det år barnet fyller tre år är utbildningen avgiftsfri (allmän förskola). Barnet följer grundskolans utbildningsår och är ledig alla skollov. Om barnet är över tre år och har ett omsorgsbehov utöver tiden för den allmänna förskolan gäller avgiften enligt tabellen fr. o. m augusti det år barnet fyller tre år.

För vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuder Vättersnäs förskola 3 dagar/vecka kl 09.00-14.00. Barnet är ledig fredag plus en annan valfri dag.

Barnets närvarotid

Det är föräldrarnas arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. .

Arbetslöshet eller föräldraledighet

Barn till arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare har rätt att få, om plats finns, eller behålla sin plats.

Planerings- och utvärderingsdagar

Förskolan har rätt att stänga sin utbildning under fyra dagar per läsår för att ge personalen möjlighet att gemensamt planera och utvärdera utbildningen. Vårdnadshavare informeras minst åtta veckor innan förskolan har stängt.