loader

Vättersnäs Förskola – en fristående förskola

Vättersnäs Förskola, som har funnits sedan 1989, är en fristående förskola, tidigare kallad privat. Förskolan drivs som ett personalkooperativ. Vi tror och upplever att det skapar ett större engagemang och ansvar då vi gemensamt påverkar och utformar förskolans utbildning. Utbildningen drivs utan vinstsyfte där vår styrelse är huvudman. Ordförande i styrelsen är vårdnadshavare. Vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande och engagemang genom vår  föräldragrupp.

Förskolans utbildning

Förskolans läroplan, Lpfö18 är vårt styrdokument och ligger till grund för förskolans utbildning. Värdeord på Vättersnäs förskola som präglar vårt värdegrundsarbete är Utforska, Respektera och Framtidstro.

Utforska
Vi vill erbjuda en inspirerande utbildning där fantasi och nyfikenhet står i fokus för lek och lärande. Erfarenheter, färdigheter och kunskap skapas i mötet mellan barn-barn, barn-vuxna. I mötet mellan oss ges möjligheter i samarbete, olika tankar och idéer skapas, vilket leder till nya erfarenheter, färdigheter och ett förändrat kunnande.

Respektera
Vi vill att alla ska känna sig välkomna till förskolan. Genom att visa varandra hänsyn och vara lyhörda för varandra skapar vi förutsättningar för en utbildning som vilar på demokratisk grund. Det är viktigt för oss att värna om alls lika värde och respektera allas integritet. Vi vill att alla ska känna delaktighet i den dagliga utbildningen genom att få möjlighet att uttrycka sig, samtala och diskutera.

Framtidstro
Vi vill genom gemenskapengagemang och traditioner skapa en positiv framtidstro som bygger på hållbar utveckling. Hörnstenarna i förskolans hälsoprofil är kost-rörelse-vila. Vi ser ett samband mellan hälsa och lärande, mår vi bra har vi lättare att ta till oss kunskap.

Hembesök i samband med introduktionen

I samband med introduktionen erbjuder vi att barn och vårdnadshavare ska kunna träffa ansvarig pedagog i en välbekant miljö. När barn och vårdnadshavare besöker förskolan möts de av ett bekant ansikte. Vi upplever att hembesöket uppskattas av både barn och vårdnadshavare.

Våra avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar: avdelning Luvan 1-2 år, avdelning Ryggsäcken 2-3 år, avdelning Asken 3-5 år, och avdelning Eken 3-5 år

Läs mer om

Styrelsen

back-to-top