loader

Hälsoprofil

Vättersnäs Förskola har en hälsoprofil som fokuserar på KOST, RÖRELSE och VILA! Det finns ett samband mellan hälsa och lärande. Vättersnäs förskola arbetar vi utifrån en helhetssyn där hälsa och välbefinnande genomsyrar utbildningen.

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid (Läroplan för förskolan, Lpfö18, s. 8)

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer (Läroplan för förskolan, Lpfö18, s. 9, 11)RörelseBarn

Kost

EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpgFebruari 2008 blev vår förskola den första förskolan i Jönköpings län som blev certifierade enligt Livsmedelsverkets råd “Bra mat i förskolan”. Vi anser att kosten är en viktig del i barnens hälsa. Kokerskan lagar i huvudsak vår mat från grunden. Förskolan serverar mjölk som delvis finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket. Vi prioriterar svenska, närproducerade och ekologiska produkter. Rörelse

Rörelse

Varje dag ges möjligheter till rörelse både inom- och utomhus. Aktiviteter som utövas kan vara rörelse till musik, dans, bollekar och rörelselekar. Utevistelse prioriteras och vår gård inbjuder till lek och rörelse. Vi utforskar vår närmiljö och går på utflykt till olika platser.

Vila

Vi ger barnen möjlighet till vila och avslappning. I miljön skapas mötesplatser som ger barnen möjlighet att mötas i mindre grupper. Vårt mål är att erbjuda barnen olika möjligheter till vila och avslappning.

Läs mer om vår utbildning.

back-to-top