Luvan 1-3 år


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att
leka och lära  
Lpfö 98/16, s.9

——————————————————————————————————————————————–

Lustfylld miljö för lek och lärande

Höstterminen 2019 – Vårterminen 2020

Vår verksamhet bygger på Skollagen och läroplanens värdegrund som är våra styrdokument. Värdeorden som är viktiga för oss på Vättersnäs förskola och som präglar verksamheten är  Utforska, Respektera och Framtidstro.

Avdelning Luvan har 12 barn i åldern 1-3 år och det är Sophie, Susanne och Anna som har förmånen att jobba med dessa barn!

På Luvan tycker vi att det är viktigt att ge barnen ett positivt bemötande och se till varje barns intresse och behov. Vi ändrar regelbundet i vår pedagogiska miljö för att den ska vara lustfylld och inbjudande till lek och lärande. Vi ser leken som en del av det livslånga lärandet.

Lärande genom teman

I början av höstterminen arbetar vi med relationer och gemenskap i barngruppen för att skapa trygghet. Från oktober och framåt jobbar vi med förskolans gemensamma tema. Temat formas utifrån barnens intressen, tankar och funderingar.

På förmiddagarna delar vi in barnen i mindre grupper för att kunna ge dem lagom stora utmaningar utifrån deras mognad och ålder.

Vår hälsoprofil

Vättersnäs förskola har en hälsoprofil. Vår kokerska lagar bra mat ifrån grunden med mycket svenska råvaror. Barnen är ute på gården varje dag och rör på sig och vi går på utflykt och har gymnastik varje vecka. Vi har vila och lugn lek varje dag. Läs mer om vår hälsoprofil.

Kontakta oss gärna!

Hör gärna av dig till oss på Luvan så berättar vi mer!

0730-41 76 04
luvan@vattersnasfsk.se