Ryggsäcken 2-4 år

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att
leka och lära   
Lpfö 98/16, s.9

——————————————————————————————————————————————————–

Lek, lärande, inflytande och delaktighet

Höstterminen 2019 – Vårterminen 2020

Vår verksamhet bygger på Skollagen och läroplanens värdegrund som är våra styrdokument. Värdeorden som är viktiga för oss på Vättersnäs förskola och som präglar verksamheten är  Utforska, Respektera och Framtidstro.

På avdelningen Ryggsäcken går det 13 barn i åldern 2-4 år och vi är Lena, Anna och Anneli som har förmånen att jobba med dessa barn!

Vi vill att barnen ska ha roligt på förskolan genom att vistas i en inspirerande och lustfylld miljö som inbjuder till lek och lärande. För oss är det viktigt att barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten.

I början av varje termin arbetar vi med relationer och gemenskap i barngruppen för att skapa trygghet. Från oktober och framåt jobbar vi med vårt gemensamma tema.

Temainriktat arbete i mindre grupper

Flera förmiddagar i veckan är barngruppen indelad i mindre grupper då vi arbetar med olika projekt inom vårt tema. I den mindre gruppen kan vi också erbjuda barnen en lugnare lekmiljö samtidigt som vi ger dem tid till lek längre stunder.

Gymnastik och hälsa

Varje vecka har vi gymnastik, även då i mindre grupper. På gymnastiken har vi olika aktiviteter till exempel springlekar, rörelselekar, hinderbanor och avslappning. Läs mer om hur vi ser på sambandet mellan hälsa och lärande.

Kontakta oss gärna!

Hör gärna av dig till oss på Ryggsäcken om du har några frågor!

0730-41 75 16
ryggsacken@vattersnasfsk.se