Styrelsen

Vättersnäs Förskolas styrelse väljs varje år för att leda och utveckla verksamheten. Nedan ser du styrelsen som är vald för 2018-2019. Kontakta gärna sittande styrelse om du har några frågor gällande förskolans ledning.

Ordinarie ledamöter

Peter Krause, ordförande
Lena Bergström
Anneli Färnskog
Carina Wernersson
Terése Isaksson
Helena Ekwall

Suppleanter

Sara Markström
Anita Stahre
Martina Wallenberg

Kontakta oss gärna!
styrelse@vattersnasfsk.se